Giai Đoạn Tăng Trưởng

Thành phần:

%N= 18, %P2O5= 10, %K2O= 0, %Humic Acid= 1,3

Bổ sung trung và vi lượng (MTE): Ca, Mg, S, Silic, Cu, Zn, Mn, Fe, B, Se, Mo.

 

 

Công dụng:

- Rễ dài hơn, nhiều rễ, nhiều chồi, cứng cây.

- Cây khỏe tăng sức đề kháng.

- Giảm dư thừa phân, giảm ô nhiễm môi trường.

 

Hướng dẫn sử dụng:

7 - 10 ngày sau khi sạ ---->   bón 10 kg / 1000m2.

18 - 22 ngày sau khi sạ ---->   bón 15 kg / 1000m2.

Để tăng hiệu quả sử dụng phân bón, lúa đẻ nhánh nhiều, rễ dài, cứng cây, hạn chế ngộ độc hữu cơ, bà con nên sạ thưa 10 - 12kg/1000m2. Chỉ giữ nước 10 ngày đầu để tránh cỏ, sau đó bơm nước 5cm (2 lóng tay), để nứt chân chim rồi bơm nước lại (10 ngày bơm nước 1 lần).

 

Chú ý:

- Phân chậm tan là phân trung lượng.

- Không cần bón thêm phân khác.

Khởi nghiệp | Shop mua bán phân bón